FactuurSturen.be Help

Hoe werkt een incasso met SEPA?

Het maken van incasso facturen is heel eenvoudig. Het werkt bijna hetzelfde als het versturen van een gewoon factuur.

Wat is SEPA?

Bijna alle banken zijn overgestapt op incasso via SEPA (Single Euro Payments Area). Dit is een onderdeel om binnen europa op dezelfde manier te kunnen betalen. Het is dus met SEPA ook mogelijk om te incasseren van buitenlandse rekeningen, iets wat met het verouderde CLIEOP03 niet kon. SEPA omvat alle landen binnen de EU aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese Economische Ruimte), Zwitserland en Monaco.

Maak SEPA incasso's met FactuurSturen.be

Hoe werkt het incasso-proces met SEPA

Het incasso-opdrachten proces is iets anders geworden door de komst SEPA. Het incasseren is opgebouwd uit twee stukken: het mandaatproces (de machtiging aanbieden en vaststellen) en het inningsproces.

Deel 1, het mandaatproces:

  1. De incassant (crediteur) biedt de debiteur een machtiging aan voor incasso ter ondertekening.

  2. Debiteur tekent, samen met de invulling van alle gegevens (inclusief IBAN rekeningnummer uiteraard) en stuurt deze terug naar de incassant

  3. De machtiging wordt gearchiveerd door de incassant en legt deze gegevens elektronisch vast bij de klantgegevens van de debiteur

  4. Bij een zakelijke incasso (B2B) stuur de debiteur een kopie van de ondertekende machtiging naar zijn eigen bank. De bank checkt bij elke binnenkomende incasso de gegevens ter voorkoming van fraude. Dit wordt gedaan omdat bij een zakelijk incasso de debiteur geen terugboekrecht heeft. Bij een standaard incasso (Core) is het terugboekrecht verlengd tot 8 weken.

Deel 2, het inningsproces:

  1. De incassant stuurt een pre-notificatie (vooraankondiging) naar de debiteur. Dit wordt minimaal 14 dagen voor de uitvoering van het incasso gedaan, zodat de debiteur tijdig op de hoogte wordt gesteld van het bedrag en de incassodatum. Dit is in veel gevallen de factuur die verstuurd wordt via FactuurSturen.be

  2. De incasso-opdracht wordt uiterlijk 5 werkdagen voor de incassodatum bij een eerste doorlopende incasso of eenmalige incasso door de incassant aan zijn bank doorgegeven (Core). Bij een al doorlopende incasso is dit uiterlijk 2 werkdagen (Core). Bij een zakelijke incasso (B2B) is dit in alle gevallen 1 werkdag van tevoren. In deze incasso-opdracht staan alle gegevens van de machtiging, zoals bij het mandaatproces is ondertekent.

  3. De bank van de incassant valideert deze en stuurt deze door naar de bank van de debiteur.

  4. In geval van een zakelijke incasso worden de gegevens van de opdracht vergeleken met de gegevens van de machtiging die de debiteur in het mandaatproces had opgegeven. Klopt dit niet, dan wordt de incasso niet uitgevoerd.

  5. Het bedrag wordt afgeboekt bij de debiteur en bijgeboekt bij de incassant (crediteur).

Heb je een beeld hoe SEPA werkt?

Probeer het dan ook eens zelf en maak SEPA incasso's met FactuurSturen.be.

Kunnen we je verder helpen? Stuur gerust een e-mailtje naar

Uitmuntende score
Gewaardeerd door gebruikers met
5 van 5 sterren
Maximaal haalbare score
Score SSL beveiliging
A+
Beste beveiliging
IPv6 en beveiliging 100%
100% score
Winnaar Gouden Factuur
Categorie B2B Facturatie
Gouden Factuur

Meer tijd voor leukere dingen :)

Serieus, facturatie is natuurlijk niet het leukste wat er is.

Meld je gratis aan

Huidige systeemversie 2.54.14

De laatste update van ons systeem is van 03-05-2024. En we zijn alweer druk bezig met de volgende versie.

Lees onze versiegeschiedenis